De Stilte
 
Vanuit de volheid,
naar de stilte en de leegte.
In die leegte ont-moet ik,
Naar binnen, naar beneden, van me af.
telkens verder die gang in.
Ik neem mijn licht mee.
Mijn kracht drijft me verder
totdat ik merk
dat ik niet meer naar beneden loop
maar omhoog naar het licht
Waar me helderheid wacht
Om te kunnen zien wat is
Daarop opnieuw mijn weg te kiezen
naar mijn bestemming
In de leegte en de stilte stappen
lijkt zo eenzaam
Maar nee, Ik ervaar intense rust en veiligheid
Als een warme deken.

Werkwijze

Aandacht

Door vanuit aandacht te luisteren naar het verhaal dat je meeneemt en vanuit betrokkenheid heldere vragen te stellen naar aanleiding van jouw levensverhaal onderzoeken we, tijdens het intakegesprek en de daarop volgende afspraken, samen de rode draad in je leven. Ik let daarbij op je houding, gedrag, emoties en woorden, die immers een uitdrukkingsvorm zijn van wie je, op dat moment, bent, en geef je feedback. De rode draad kan je inzichten geven over vraagstukken in jouw leven, die invloed hebben op jouw klachten c.q. symptomen.

Betrokken

Vanuit betrokkenheid en creativiteit daag ik je uit het natuurlijk bewegen, dat geblokkeerd is geraakt, weer in gang te zetten.Er ontstaat ruimte en begrip voor situaties, emoties en gevoelens en de reacties hierop van je lichaam. Door een frisse kijk, leer je passend te reageren op nieuwesituaties. Je krijgt meer keuzemogelijkheden om met een gegeven situatie om te gaan en een bredere kijk op het leven. In de rust en de ruimte die er is, is er de mogelijkheid om goed te kunnen oefenen.

Creatief

Ik werk vanuit een holistische mensvisie (dwz werken vanuit verbinden van denken en voelen van de gehele mens, zijn/haar lichaam en geest). Op creatieve en soms speelse wijze combineer ik mijn kennis en ervaring tav psychologische en fysiotherapeutische aspecten en mijn persoonlijke kennis tav de natuur, mijn spiritualiteit, humor en doelgerichtheid tot effectieve en inspirerende sessies.

Doel en aanpak bepalen we in overleg met elkaar. Daarmee leggen we een heldere basis om goed te kunnen samenwerken.

Als voelen en denken, van te sterke negatieve/ positieve emoties (polariteit) ontdaan, neutraler is geworden en het lichaam in balans is, kun je met al jouw kwaliteiten vreugdevoller in het leven (met al zijn aspecten) staan.

 


Natuurlijk bewegen

De werkruimte binnen Aquamareyn.

De praktijkruimte heeft een opgang, die goed bereikbaar is voor cliënten met een lichamelijke beperking.
De binnenruimte bestaat uit een kleine ontvangst- en wachtruimte met sanitair, een gespreksruimte en een oefen-/werkruimte (7,5 bij 5m).

Het voorgesprek (de intake) vindt plaats in de gespreksruimte.
Vervolgens wordt in de gespreksruimte of in de werkruimte het therapieplan uitgewerkt.
Er is een massagetafel en oefenmateriaal aanwezig. Er is veel ruimte om meerdere vormen van bewegen te beoefenen. Ook is het mogelijk om creatieve vormen uit te werken, zoals schilderen of boetseren.

Aquamareyn biedt ook mogelijkheden voor groepen tot 10 mensen voor b.v. Yoga, ontspanning en dans.
In de ruimte is er tevens een eenvoudige keuken aanwezig voor koffie, thee e.d.