Bemoei -all

Wat willen wij mensen toch?,
Ons iedere keer bemoeien met het all.
We denken het beter te weten!
Dan in de sterren geschreven staat.

Wat beweegt toch de mens,
Om telkens opnieuw zichzelf te overtuigen
Van zijn eigen grootsheid.
En niet te willen beseffen hoe teer en nietig we zijn.

Angst,woede,macht en onmacht
is wat de mens beheerst.
IK wil die vier transformeren,
Tot liefde in all zijn kwaliteiten.

Dat kan ik alleen :
Als ik ze ken en erken waar ik ze kan vinden.
Diep in mezelf
Ooit zijn ze me aangeleerd en mee gegeven.

Nu is het aan mij ,
om ervan te leren;
Hoe een mens zichzelf
en de wereld beheerst.

Ik heb geleerd
met over bezorgdheid
en onbezorgdheid te leven
Die mij is aangedaan,
die ik heb aangedaan.

Aan mij is het om die balans in evenwicht te houden
En de impuls te volgen,
klein en nietig,
en daardoor GROOTS.

 

Regressietherapie

In deze therapievorm wordt ervan uitgegaan dat problemen die je tegen komt in dit leven niet op zichzelf staan, maar veel meer een onderdeel zijn van een groter geheel( hologram). Door het verbinden van problemen met het grotere geheel, wordt er een mogelijkheid geschapen begrip te krijgen voor deze problemen, waardoor je in plaats van ze als vijand, of blokkade te ervaren, er vrede mee kunt sluiten en de opgedane ervaringen in je voordeel gaan werken.

Het grote geheel van vorige levens, familie verbanden, incarnatie, conceptie, zwangerschap, geboorte, kindertijd, volwassen worden en weer dood gaan, is de kringloop van het leven. Een kringloop is een natuurlijke vorm; voorbeelden zijn: dag en nacht, de seizoenen, leven en dood (dood gaan betekent weer leven voor andere organismen), eb en vloed, de zichtbare en onzichtbare delen van de sterrenhemel.

Intake/ voorgesprek

Met regressietherapie gaan we ervaren wat er in het verleden is gebeurd. Is er een rode draad te vinden die leidt tot jouw vraag of jouw blokkade. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klachten of symptomen daarvan. Lichaam, gedachten en emoties (zowel bewuste als onbewuste) vormen daarbij de leidraad.
De symptomen van het lichaam en de geest leiden ons naar een “MESS-brug” (aanknopings- punt).

M; staat voor mentaal, een gedachte of uitspraak die voor een overtuiging staat, bijvoorbeeld ”ik weet het niet”,
E; staat voor een emotie die gekoppeld is aan zo’n overtuiging, bijvoorbeeld angst,
S; staat voor een lichaamsgevoel dat daarbij hoort, bijvoorbeeld hoofdpijn, benauwdheid of tintelingen.
S; staat voor spiritualiteit. De verbinding met de ziel/geest. “Weten” dat iets klopt (of niet).

 

Doelgericht werken

 
Sessie

Middelen die worden gebruikt tijdens de sessie.

 • MESS-brug;
  Deze brug wordt gebruikt als verbindingsmogelijkheid om te ervaren wat voor jou van belang is. Via deze MESS-brug kom je in een trance terecht.
 • Trance;
  Trance is een staat van ontspanning, een verhoogd niveau van bewustzijn, die alleen kan ontstaan als de betrokkene het wil en zich kan concentreren.(zoals je in een boek of een film verdiept raakt).
  Tijdens de trance ben je je bewust van je omgeving. Je blijft controle houden over je geest en je eigen mogelijkheden om uit de trance te komen. Meestal bevind je je in liggende positie, maar je mag als je dat wilt, in overleg, ook zittend, staand of lopend de situatie ervaren.
  Tijdens de trance kijk je naar wat is er gebeurd, leer je begrijpen dat die situatie toen zo was en welke strategie; manier van leven, gedachten, emoties en lichaamsreacties er op dat moment ontstaan zijn.
  Je kunt je dit veranderen in een strategie die nu beter bij je past en die je de bewegingsvrijheid geeft om keuzes te maken. Je laat de oude situatie los en je maakt weer verbinding met je verloren gewaande kwaliteiten, zoals b.v. vreugde, overzicht, kracht en zachtheid.
 • Ademhaling;
  De ademhaling is een belangrijk handvat, dat ik gebruik tijdens de sessie.
  De ademhaling van de cliënt geeft mij informatie over de staat waarin de cliënt zich bevindt. De adem zorgt voor een verbinding met het lichaam.
  Ik maak de cliënt bewust van wat hij/zij doet met de ademhaling, als een situatie prettig of minder prettig wordt. Door die bewustwording leert de cliënt ook in de huidige en in toekomstige situaties, dit gedrag te (h)erkennen .

In de therapie wordt, vanuit de lichaamssignalen, ervaren hoe je met een situatie om kunt gaan; namelijk door die situatie onder ogen te zien, oude patronen te leren (h)erkennen, en weten dat je de keuze hebt om er anders mee om te gaan en hoe je dat kunt doen.
Niet langer meer bewegen vanuit angst, woede en/of verdriet maar vanuit een heldere geest, vitaliteit en intuïtie. Tijdens de therapie kom je weer in aanraking met deze kenmerken van levensenergie.

Termen als verbinden, ontwikkelen en loslaten zijn essentieel bij reïncarnatietherapie. Zij zijn een natuurlijk onderdeel van de kringloop. Een sessie duurt, met kort voorgesprek en nagesprek, gemiddeld, 2 uur.