Dankbaar

Mijn hart opent zich met zacht mededogen.
Laat vrij wat, zo lang opgesloten, opgetogen
de wereld verkent,
nieuwsgierig, onderzoekend met kleine stapjes in
onbekend
vreemde oorden.
Dankbaar

Kerst 2018

 

N.L.P

N.L.P. staat voor Neuro …Linguistisch…. Programmeren.

Neuro staat voor: het systeem in ons lichaam, dat alle informatie van onze zintuigen (huid, ogen, oren, smaak en reuk) via onze zenuwbanen, naar de hersenen voert.
Linguistisch staat voor: taal. Via taal worden interne processen, die in ons denken vorm krijgen, naar buiten gebracht.
Programmeren. Hiermee bedoelen we dat we ons zelf zo kunnen aansturen dat we ervaren wat we willen ervaren en kunnen bereiken wat we willen bereiken.

Communicatie is het sleutelwoord bij NLP. Daarbij wordt je geleerd naar je zintuigen te luisteren en hiervan bewust te worden. De zintuigen vangen signalen op vanuit de buitenwereld en kunnen je beschermen voor gevaar en openen bij veiligheid. Ook vangen zij signalen op vanuit je binnenwereld (b.v. pijn, vreugde), waarop je kunt reageren.
Je merkt wat er binnen in je gebeurt, als reactie op de buitenwereld en welke gedachten, gevoelens en emoties daarbij horen. Doordat je deze via taal of non-verbale signalen naar buiten brengt, zorgen zij ervoor dat door jouw reactie ook de buitenwereld weet wie je bent en waar bijvoorbeeld je grenzen liggen. Er ontstaat een verbinding.

Taal bevat veel informatie over je gedachten en overtuigingen.
Non-verbale signalen zijn bijvoorbeeld rood/ bleek worden, transpireren, trillen, verstarren of juist in beweging komen, veranderde ademhaling en/of stemtoon. Hierover heb je veel minder controle.

Door ervaringen in je leven heb je geleerd om op een bepaalde manier te reageren op de buitenwereld. Dit is een strategie. Vaak zie je dat die strategie je ooit eens geholpen heeft om een voor jouw bedreigende situatie het hoofd te bieden. Dit is dus een overlevingsstrategie.
Op een gegeven moment gaat deze strategie tegen je werken en maakt deze je bijvoorbeeld ziek . Je hebt die ervaring diep weg geborgen (”je weet het niet meer”).
De NLP methode, is een manier om van ”ik weet het niet meer”, via trance te komen tot ”ik weet het”.

 

Trance is een staat van ontspanning, die alleen kan ontstaan als de betrokkene het wil en zich kan concentreren. Onder trance ben je, je bewust van je omgeving. Je blijft controle houden over je geest en je over eigen mogelijkheden om uit de trance te komen. Je mag zittend, liggend, staand of lopend de situatie ervaren.
Tijdens de trance kijk je naar wat is er gebeurd, leer je begrijpen dat die situatie toen zo was. Welke strategie (manier van overleven), gedachten, emoties en lichaamsreacties zijn er ontstaan? Als je het wilt kunt je dit veranderen in een strategie die nu beter bij je past en die je de bewegingsvrijheid geeft om keuzes te maken. Je laat de oude situatie los. Daardoor kun je beter met jezelf en je directe omgeving communiceren. Er is een betere balans!

Natuurlijk staat ook in deze therapievorm verantwoording nemen voor jezelf hoog in het vaandel. Dit houdt in dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leerproces. Concreet betekent dit dat je de vragen stelt die je wilt stellen. Het betekent ook dat als iets je hindert, je aan de slag gaat om dit op te lossen. Ik loop met je mee en waar nodig steun ik je te door aanwezig te zijn in de vorm die ons beiden past.( Therapieplan).

NLP richt zich met name op het huidige leven, beginnend vanaf je kindertijd.

Regressietherapie gaat nog weer een laag dieper en kan oorzaken opsporen van uit vorige levens, de conceptie, de zwangerschapsperiode of de bevalling.