De Bruiloft

Samen staan ze in het licht,
Man een vrouw.
Zij neemt hem mee op haar vleugels.
Ragfijne draden van geluk,
spinnen om hen heen.
Samen dansen ze vol liefde,
in elkaars armen, onvoorwaardelijk.
Wervelend, sprankelend, omhoog,
naar het licht.
Hoofden aaneen,
haar vleugels, zijn armen.
Op de wolken, verbonden met de aarde.
Het geluk tegemoet,
vol liefde voor elkaar.

 

 

In balans

Hoe kom je weer in balans?

Ik begeleid je in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belastbaarheid en belasting. Ik werk volgens het biopsychosociaal model. Dat wil zeggen dat ik, lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder de leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrek.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaats vinden om de klachten in kaart te brengen. Afhankelijk van jouw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld.
Er wordt van jou een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet in het herstel en veranderingsproces verwacht.

Behandel doelen zijn:

  • Inzicht bieden in de oorzaak, gedrag en houding, gedachten en emoties die zorgen dat de klachten gevoed blijven.*

  • Aanleren van bewuste ontspanningsoefeningen.

  • Adembewustwording, aanleren van ademhalingsoefeningen.

  • Lichaamsbewustwording o.a door aanraking

  • Houding en bewegingsinstructie

  • Verhogen van de belastbaarheid, stimuleren om meer te bewegen.

 

Innerlijk bewegen wordt zichtbaar, hoorbaar en voelbaar

Je leert invloed te krijgen op je lichamelijke en geestelijke gezondheid zodat ;

  • Je beter in staat bent je grenzen te bepalen.
  • Je gevoel van eigenwaarde wordt vergroot.
  • Je beter om kunt gaan met stressbevorderende omstandigheden.

Je leert accepteren wat je niet (meer) kunt en wat afwezig is en vooral weer genieten van wie jíj bent, wat je kunt en wat binnen jouw bereik ligt.

* Indien nodig worden hier N.L.P. en /of Regressie technieken gebruikt